Privacyreglement voor sollicitanten

Yontec dankt je voor je belangstelling in ons bedrijf en uw sollicitatie.

Yontec hecht veel belang aan uw privacy. We willen op een wettelijke, correcte en transparante wijze omgaan met uw persoonsgegevens.

Met welk doel verwerkt Yontec uw persoonsgegevens?

Yontec verwerkt persoonsgegevens verstrekt door sollicitanten voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure.

Mits toestemming van de sollicitant worden deze gegevens ook opgenomen in een werfreserve om sollicitanten te kunnen informeren over toekomstige vacatures.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Yontec?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens;
 • Persoonlijke bijzonderheden;
 • Vrijetijdsbesteding en interesses;
 • Lidmaatschappen (andere dan professionele, politieke of vakbondsmaatschappen);
 • Beroep en betrekking;
 • De opgeladen CV en begeleidende motivatiebrief;
 • Gegevens verschaft in de kwalificatiematrix zoals talenkennis, technische kennis en ervaring, attesten;
 • Gegevens m.b.t. de mobiliteit (rijbewijs, vervoersmogelijkheden);
 • Gegevens die voortvloeien uit persoonlijkheidstesten, kennis- en competentietesten;
 • Eventuele aanvullende persoonsgegevens door de sollicitant verstrekt.

Hoe verwerkt Yontec uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor een vacature werd geplaatst of waarvoor u een spontane sollicitatie heeft verstuurd.

Daarnaast zal Yontec desgevallend uw gegevens gebruiken voor de verdere sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een (kennismaking)gesprek.

Met wie deelt Yontec uw persoonsgegevens?

Enkel medewerkers van Yontec die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot deze persoonsgegevens.  Wij delen, waar dit nodig is, de gegevens ook met de andere entiteiten binnen het netwerk.

Als we hiertoe wettelijk verplicht worden, kunnen de persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Jouw persoonsgegevens zullen niet buiten de EU worden getransporteerd. Indien Yontec voorziet dat de gegevens buiten de EU zullen worden opgeslagen en bewerkt, dan zal Yontec ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gehanteerd als van toepassing binnen de EU.

Hoelang bewaart Yontec uw persoonsgegevens?

Ter ondersteuning van een efficiënt selectie- en rekruteringsprogramma bewaart Yontec uw gegevens:

 • gedurende 4 weken na het indienen van uw meest recent sollicitatieformulier*.
 • gedurende 1 jaar na het indienen van uw meest recent sollicitatieformulier*.

Indien er een screening is gebeurd door Yontec worden de gegevens bewaard gedurende 3 jaar.

*Aanduiden wat van toepassing is.

De vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en ze met name te beschermen tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.

Uw rechten als sollicitant

 • Recht op informatie: Via dit privacyreglement wordt u geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechtsgrond ervoor. Je kan de meest recente versie van het privacyreglement ook terugvinden op onze website via www.yontec.be.
 • Recht op inzage en doorgifte van uw persoonsgegevens: Als sollicitant heb je het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die worden verwerkt. Je hebt het recht te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.
 • Recht op verbeteren: Je hebt het recht om kosteloos uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen.
 • Recht op verwijdering: Indien je van mening bent dat uw persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt, dan kan je vragen dat deze persoonsgegevens definitief gewist worden. Yontec is niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen indien ze rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden.
 • Recht op verzet: Je kan je verzetten tegen gebruik van persoonsgegevens, waarna Yontec de verwerking zal stopzetten tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.
 • Uw rechten doen gelden: De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Yontec NV – Kuringersteenweg 304, bus 3 – 3500 Hasselt, per mail te contacteren via gdpr@yontec.be.Je kan hier terecht voor vragen en of eventuele klachten. Indien u na contactopname met Yontec van mening bent dat er onvoldoende bescherming is met betrekking tot uw persoonlijke levenssfeer, kan u zich rechtstreeks wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.